کنترل پروژه با رویکرد اجایل

کنترل پروژه با رویکرد اجایل

چرا به کنترل پروژه نیاز هست؟

کنترل پروژه راهنمای انجام پروژه است و نقش هدایت فعالیت ها را بر عهده دارد. بدون کنترل پروژه، افراد در بی خبری به سر می برند و این امر حیات پروژه را به خطر می اندازد. همچنین کارشناس کنترل پروژه با ثبت و کنترل مستندات، باعث ثبت دانش حاصل از انجام پروژه می شود.

کنترل پروژه برای ما چه معنایی دارد؟

تعریف مرسوم کنترل پروژه عبارت است از: فرآیندی که در جهت حفظ مسیر پروژه برای دستیابی به یک تعادل اقتصادی موجه بین سه عامل هزینه ، زمان و کیفیت انجام می شود. در واقع کنترل ، اجرای دقیق و کامل برنامه تدوین‌شده برای پروژه است.

در سارینا، از رویکرد اجایل برای انجام پروژه ها استفاده می کنیم، بنابراین تعریف ما از کنترل پروژه این است:

مجموعه اقداماتی که اجرای پروژه را در گستره زمان و هزینه مشخص شده با “کیفیت بالا ” تضمین کند.

چگونه کارشناس کنترل پروژه شوم؟

اگر به مدیریت و کنترل پروژه علاقه دارید و به دنبال عوامل اساسی برای بهبود کارتان هستید، اول از هر چیز مهارت های ارتباطی و کار تیمی را بیاموزید و سپس کتاب ها و استانداردهای مدیریتی را شناخته و بخوانید. همچنین سایت و بلاگ های تخصصی مطرح دنیا را دنبال کنید و خود را به روز نگه دارید.
برای حرفه ای شدن، اولین نکته آن است که از منابع و افراد با تجربه در این زمینه بتوانید درست الگو برداری کنید و در جای مناسب از آن ها استفاده نمایید.

کارشناس کنترل پروژه چه وظایفی دارد؟

  • تسلط بر تدوین ساختار شکست کار WBS
  • تسلط بر قواعد زمان بندی و تخمین
  • ثبت عملکرد افراد تیم توسعه
  • تسلط بر شناسایی و پاسخ به ریسک ها در کنترل پروژه
  • محاسبه تاخیر های مجاز پروژه
  • تهیه گزارش های پیشرفت کار با استفاده از نرم افزارهای مربوطه

در سارینا چگونه گزارش پیشرفت کار تهیه می کنیم؟

شاید به نظر بیاید تهیه گزارش، مرحله آخر کار کنترل پروژه باشد، اما بعد از تهیه گزارش ها، باید تجزیه و تحلیل گزارش انجام شود. کنترل پروژه صرفا ثبت و تهیه گزارش عملکرد نیست.

علاوه بر آن که گزارشات باید داده های اولیه را به اطلاعات قابل استفاده تبدیل کند، همچنین باید بتواند با تحلیل اطلاعات تجمیع شده، دانش سازمانی تولید کند. زمانی گزارش کار، مفید می شود که بتوان از روی آن نتیجه گیری کرد، تصمیم گرفت و برای فعالیت های آینده پیش بینی کرد.

شما به عنوان یک تحلیل گر باید بتوانید با استفاده از گزارشات، زمان اتمام پروژه، درصد پیشرفت پروژه ، زمان تاخیرهای احتمالی و ریسک ها را پیش بینی کنید.

ما در سارینا گزارش های ماهانه را به شکل اینفوگرافیک تهیه و بعد از نصبِ آن بر روی دیوار، جلسه بررسی و نتیجه گیری برگزار می کنیم، هنگام بررسی و نتیجه گیری از گزارشات، نگاه تان به آینده باشد و از داده ها و اطلاعات گذشته، فقط برای تصمیم گیری و پیش بینی آینده کمک بگیرید، و از بازخوردها بتوانید گزارشات بعدی را با کیفیت تر و خلاقانه تر ارائه کنید.

کارشناس کنترل پروژه است. او لیسانس نرم افزار و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت IT می باشد، و به نوشتن و خوشنویسی علاقه دارد.