بهبود تجربه‌ی خرید آنلاین با بررسی محصولات

hear the customer

مشغول مطالعه هستم که تلفن زنگ می‌خورد. گوشی را بر می‌دارم و صدای آشنای دوستی را می‌شنوم که بعد از سلام و احوال‌پرسی از من راهنمایی می‌خواهد. به این فکر کرده که به عنوان هدیه‌ی تولد همسرش «ماشین ریش‌تراش» بخرد و چون حدس می‌زده اطلاعات من در این زمینه بیشتر است، با من تماس گرفته. اعتراف می‌کنم شاید تنها چیزی که از او بیشتر می‌دانستم، تفاوت ماشین‌های اصلاح «سه‌تیغ» و «خطی» بود که بعد از مطالعه متوجه شدم به ترتیب «دوار» و «فویلی» نام دارند!

۲ نظر
ادامه‌ی مطلب را بخوانید