نتیجه طراحی خوب تنها زیبایی نیست

نتیجه طراحی خوب، تنها زیبایی نیست
در کشور ما زیبایی همیشه آخرین الویت را دارد. اگر بودجه برسد، اگر زمان داشته باشیم و یا اگر مجبور شویم، شاید به فکر زیبایی و یا طراحی یک رابط کاربری (UI) مناسب باشیم. نه فقط در حوزه وب، بلکه از شهرسازی گرفته تا صفحه بندی، زیبایی به چشم نمیخورد. اما آیا چنین مساله‌ ای اهمیت دارد؟ برای شما محتوا مهمتر است یا نحوه بیان آن؟

تصور کنید مطلب مربوط به عنوان روی جلد را در داخل مجله پیدا نمی کنید، گوشه های ناقص خانه و یا محل کارتان شما را مجبور به چیدمانی با تولید فضای مرده می کند، اینکه ندانید در برخی فیلدهای یک فرم بانکی چه اطلاعاتی بنویسید و یا اینکه نمی دانید تبلیغاتی که در خیابان می بینید مربوط به چه محصولی است.

۱۶ نظر
ادامه‌ی مطلب را بخوانید